Extra mensen en geld beschikbaar voor aanpak zorgfraude

dinsdag 17 september 2013, Tijd 9:18 uur

In 2014 komt er 5 miljoen euro extra beschikbaar om de zorgfraude tegen te gaan, in 2015 zal dat bedrag nog eens verdubbeld worden. Behalve extra financiële middelen zullen er ook extra mensen ingezet worden om de opsporing te versterken. Groot deel van het geld zal gebruikt worden om extra inspecteurs in te zetten bij de Inspectie SZW.

Vanaf 1 januari zal er een Expertisecentrum Zorgfraude Expertise actief zijn. Zij gaan fraude on de zorg opsporen door onder andere het verzamelen en verwerken van gegevens. Verder zijn er plannen om eventueel het medisch beroepsgeheim te doorbreken bij ernstige vermoedens van fraude. Dit en volgend jaar zullen 30.000 pgb-houders waar de kans op fraude groot is, thuis bezocht worden. Eerder zijn er al 22 inspecteurs ingezet om pgb-fraudeurs op te sporen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen