Extra geld voor mantelzorgers Amsterdam

maandag 17 augustus 2015, Tijd 9:06 uur

De gemeente Amsterdam trekt in 2015 ruim 45 duizend euro extra uit voor ondersteuning van mantelzorgers die zwaar belast zijn. Dat heeft het collega van B&W afgelopen week besloten. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de 55.000 mantelzorgers in Amsterdam zich chronisch overbelast voelt en extra ondersteuning nodig heeft.

Het bedrag dat beschikbaar is gesteld zal worden gebruikt om vraag en aanbod van respijtzorg beter op elkaar af te stemmen. Met respijtzorg worden zorgtaken van mantelzorgers tijdelijk overgenomen door professionele zorgverleners.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen