Hervorming zorg voor groot deel naar gemeenten

donderdag 25 april 2013, Tijd 14:49 uur

Eindelijk zijn de uitwerkingen van de hervorming van de zorg bekend geworden. Voor een grot deel zullen gemeenten de zorg voor mensen met een lichamelijke handicap, geestelijke handicap en voor mensen met een beperking gaan uitvoeren. Voorheen kwam dit uit de volksverzekering AWBZ. Het Kabinet hoopt met deze hervormingen 3,5 miljard euro te besparen.

  • Het Persoonsgebonden budget (PGB) blijft onder strikte voorwaarden overeind.
  • Thuisverpleging en wijkverpleegkundigen vallen straks onder zorgverzekeraars.
  • Er komt 50 miljoen euro extra zodat gemeenten wijkteams kunnen opstarten.
  • AWBZ taken gaan grotendeels over naar de gemeente.
  • Op de thuiszorg zal minder worden bezuinigd, dit komt in ruil voor loonmatiging.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen