OOGbus gaat naar China

dinsdag 10 september 2013, Tijd 8:48 uur

ROTTERDAM – 10 september 2013 – Op maandag 9 september heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam te Beijing (China) een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Chinese Tianjin Medical University Eye Hospital. Ook het Singapore National Eye Center participeert in het OOGbus-project. Sinds oktober 2008 rijdt de OOGbus door Nederland en stopt op afspraak bij verpleeg- en verzorgingshuizen en woonzorgcentra om bewoners en omwonenden tijdig te screenen op mogelijke oogaandoeningen. 37% van de in de OOGbus gescreende mensen blijkt niet goed te kunnen zien en wordt doorverwezen via de eigen huisarts naar een oogarts (26%) of naar de lokale optiek (11%).

De OOGbus
De OOGbus is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam en Het Oogzorgnetwerk. In 2008 is samen met zorgverzekeraar CZ besloten om met de OOGbus oogzorg dichter bij de bevolking te brengen. De OOGbus is volledig ingericht met oogheelkundige apparatuur en neemt dagelijks een andere standplaats in bij een verzorgingstehuis in het land, waarna een optometrist het gezichtsvermogen en de gezondheid van de ogen screent van 55-plussers. Deze cliënten zijn uitgenodigd door de aangesloten zorgverzekeraar. Er rijden momenteel vijf OOGbussen in heel Nederland en er worden ieder jaar 40.000 cliënten gescreend. Behalve CZ ondersteunen OHRA, Delta Lloyd en DSW Zorgverzekeraar dit initiatief.

316.000 personen in Nederland slechtziend of blind
In Nederland zijn naar schatting 316.000 personen slechtziend of blind. De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing de komende tien jaar met 40% zal stijgen. Bijna 80% van de slechtzienden en blinden is 55 jaar of ouder. Visuele beperkingen bij ouderen leiden tot een daling van kwaliteit van leven. Mensen die minder goed kunnen zien, hebben een grotere kans op depressie, valincidenten en fracturen. Tevens kunnen slechtzienden minder lang zelfstandig wonen en ondervinden zij allerlei andere beperkingen, zoals niet meer mogen autorijden. Meer dan de helft van alle visuele beperkingen was te behandelen of te voorkomen geweest. Cataract, glaucoom, maculopathie en refractie afwijkingen zijn de grootste veroorzakers van vermijdbare slechtziendheid en blindheid.

Meer informatie over de OOGbus? www.oogbus.nl

Lees meer bij Zuster Jansen