Regels bij sterfbed genegeerd door een op tien huisartsen

dinsdag 10 december 2013, Tijd 9:08 uur

Uit een enquete waarbij 866 huisartsen zijn ondervraagd blijkt dat ongeveer 10 procent van de huisartsen zich niet altijd aan de regels houdt wat betreft medicatie toedienen aan het sterfbed. In sommige gevallen bepalen huisartsen zelf de hoeveelheid medicatie en volgen zij niet de regels in de opgesteld protocollen.

Als de hoeveelheid medicatie zoals voorgeschreven in het protocol niet voldoende is, besluiten huisartsen soms om meer medicatie toe te dienen. De richtlijnen zijn in 2005 opgesteld door de landelijke artsenfederatie KNMG. 90 procent van de ondervraagde huisartsen kan zich goed vinden in deze richtlijnen. Het onderzoek onderstreept wat eerdere onderzoeken al aantoonden, stervende patiënten kunnen vertrouwen hebben in de huisartsen en hun goede, professionele medische zorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen