Schippers wil preventieve bodyscan toestaan

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil de zogenaamde preventieve full body scan onder voorwaarden toestaan. De minister wil met de Gezondheidsraad overleggen onder welke voorwaarden deze preventieve screening toegestaan wordt.

Gezonde mensen hebben momenteel in Nederland geen mogelijkheden om preventief een volledige scan te laten maken. Als zij toch gescreend willen worden op bijvoorbeeld kanker en hart- en vaatziekten, dan moeten zij nu uitwijken naar het buitenland. Schippers vindt het echter niet meer van deze tijd om dergelijke bodyscans te verbieden in Nederland. Zij wil echter de nadelige effecten van deze scans zo veel mogelijk beperken. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vreest voor onnodige vervolgonderzoeken. Bijvoorbeeld als er op een scan iets gesignaleerd wordt wat bij ander onderzoek niets blijkt te zijn. Dat zou nadelig kunnen zijn voor de huidige wachtlijsten en vervolgkosten in de zorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Minder mensen overlijden na hartinfarct

Uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat een hartinfarct steeds minder dodelijk is en dat er jaarlijks duizenden mensen een acute hartinfarct overleven. Vroeger zouden ze dat hoogstwaarschijnlijk wel fataal zijn geworden. Tijdens een acuut hartinfarct wordt er geen bloed meer naar het hart gepompt, waardoor het getroffen deel van het hart afsterft, soms stopt het hart volledig.

Vorig jaar zijn er ruim zes duizend mensen overleden aan een hartinfarct, in 2000 lag dat cijfer ruim twee keer zo hoog. In de jaren 90 overleden er ongeveer 15.000 mensen aan een hartinfarct, in de jaren 70 en 80 zelf meer dan 20.000 mensen. Deze daling is het gevolg van betere medische hulp, mensen hebben betere medicijnen en worden vaker gedotterd. Het einde van de daling is volgens experts nog niet in zicht. De medische mogelijkheden blijven groeien en mensen gaan steeds gezonder leven.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Na overlijden moet verpleeghuiskamer te snel leeg

Volgende de regels moeten kamers in verpleeg- en verzorgingshuizen zeven dagen na het overlijden van de bewoner leeg zijn. Het blijkt echter dat deze termijn niet altijd wordt gehanteerd door verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Zij willen dat de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, Actiz, snel maatregelen neemt.

Ongeveer 40 procent van de onderzochte zorginstellingen geeft geen of onjuiste informatie over de termijn die de nabestaanden hebben voor het legen van de woning. Soms moeten nabestaanden binnen een of twee dagen de kamer geruimd hebben.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Ziekenhuis verhaalt schade op gemeente

Drie medewerkers van het Deventer Ziekenhuis zijn in korte tijd op de fiets ten val gekomen op exact de zelfde plek op de aanrijdroute naar het ziekenhuis. Twee van de drie kunnen vanwege botbreuken langdurig niet werken. De loonkosten van deze werknemers worden nu verhaald op de gemeente Deventer.

Het ziekenhuis stelt dat de gemeente een betere oplossing had moeten vinden, dat er drie ongelukken op de zelfde plek gebeuren geeft aan dat er iets niet goed is met het fietspad dat uitloopt op een wildrooster.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geen toezicht meer voor Zorgcentra De Betuwe

Het verscherpt toezicht is opgeheven voor Stichting Zorgcentra De Betuwe. De problemen rondom hygiëne en infectiepreventie waren aanleiding voor het verscherpte toezicht. Deze punten zijn echter structureel verbeterd, aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De zorginstelling die verschillende locaties heeft in en om Culemborg stond sinds april onder verscherpt toezicht. De inspectie beoordeelde des tijds dat de persoonlijke hygiëne van het personeel onvoldoende was en dat het werken met en de opslag van medicijnen niet goed verliep. Op enkele laatste verbeterpunten na, voldoet de instelling weer aan de eisen die de IGZ stelt. Die laatste punten moet de instelling nog verbeteren, de IGZ gaat controleren of dat goed gebeurd.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen.

Dermatologen starten nieuwe kliniek

De in mei 2013 vertrokken dermatologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn een nieuwe kliniek gestart. Het gaat om een vestiging van Mohs Klinieken in Eindhoven.

Destijds vertrokken twee van de vier dermatologen na een conflict met het bestuur. Binnen het Catharina Ziekenhuis waren ze een eigen cosmetische praktijk begonnen. De dermatologen zeggen dat ze mondeling akkoord hiervoor hadden gekregen.

In de nieuwe kliniek houden de dermatologen zich bezig met de behandeling van huidkanker en met spataderen.

Auteur: Karel de Vries, Redactie Zuster Jansen

Vakbonden bang voor ontslaggolf thuiszorg

De vakbonden FNV en CNV zijn bang voor een ontslaggolf in de thuiszorgsector. Zeker nu de zorgorganisatie Sensire toestemming heeft ontvangen om 1100 medewerkers preventief te ontslaan. De bonden denken dat dit andere managers in de thuiszorg een vrijbrief geeft om personeel preventief te ontslaan.

Behalve Sensire hebben nog drie andere grote thuiszorgorganisaties een ontslagvergunning aangevraagd. Thuiszorgorganisaties hebben nog geen zekerheid over de werkgelegenheid voor hun werknemers. Vanwege bezuinigingen is het nog niet zeker hoeveel gemeenten uit kunnen geven aan zorg. De vakbonden hebben spoedoverleg gehad met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Geen zorgdekking uit basispakket buiten Europa

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers gaat een nieuwe wetsvoorstel versturen aan de Tweede Kamer. Zij stelt voor om de huidige werelddekking van ziektekosten uit het basispakket van de zorgverzekering te schrappen. Binnen Europa zal de zorgdekking blijven, aldus Schippers. Zij denkt hiermee ongeveer 60 miljoen euro per jaar te bezuinigen. Dit voorstelt is oorspronkelijk onderdeel van het regeerakkoord uit 2010.

Het is niet gemakkelijk om de werelddekking te schrappen uit het basispakket. Zo blijken de gesprekken met onder andere Turkije en Marokko moeizaam te verlopen. Het gevolg van deze maatregel is dat reizigers buiten Europa dan een extra verzekering moeten afsluiten voor de ziektekosten buiten Europa. De reisverzekering vergoedt ook lang niet alle kosten die het huidige model wel vergoedt.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Patiënten blijven trouw aan eigen ziekenhuis

Uit een recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat de meeste mensen trouw blijven aan hun eigen ziekenhuis. Ondanks negatieve berichtgeving in de media blijkt dat patiënten de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld beoordelen met een 7,4, hun eigen ziekenhuis krijgt een 7,7. De meeste Nederlanders gaan vooral af op hun eigen ervaringen en lijken zich niet te veel te laten beïnvloeden door de negatieve berichten in de media.

Hygiëne, kennis en uitleg van zorg en natuurlijk de uitkomst van de behandeling zijn belangrijke indicatoren om te bepalen of mensen tevreden zijn over het ziekenhuis waar zij behandeld zijn. Sociale media, zorgverzekeraars en ranglijsten worden als minder relevant gezien.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Bezetting hoofdkantoor Sensire beëindigd

Dinsdag avond is de bezetting op het hoofdkantoor van zorgverlener Sensire beëindigd. Het gebouw werd bezet door ongeveer 100 thuiszorgmedewerkers die protesteren tegen het geplande massaontslag bij Sensire. Zij hebben voor ongeveer 800 vaste medewerkers en 300 tijdelijke thuishulpen ontslag aangevraagd.

De vakbond Abvakabo FNV en de zorgverleners vinden het geplande massaontslag te voorbarig en zijn woedend. De directie is bijeengekomen tijdens de bezetting en heeft onder andere met de locoburgemeester gesproken, wat daaruit is gekomen is nog onbekend. De SP wil de kwestie nog tijdens het reces in gesprek met de Tweede Kamer. De vakbond heeft aangegeven dat er meer acties gepland staan.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen